Ambassadors of diversity

Ο στόχος του προγράμματος

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο, ψηφιακό και προσαρμοσμένο μοντέλο της ΕΕ για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης των νέων με τη συμμετοχή τους ως πρεσβευτών της Διαφορετικότητας και των Μη Διακρίσεων. Στην πραγματικότητα, το αρκτικόλεξο ADD@ME υπογραμμίζει την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα ADD@ME έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων με οπτική αναπηρία  να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε διαδικασίες και δραστηριότητες που αφορούν στην κοινωνική τους ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοποί και στόχοι

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής: 

  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των νέων με οπτική αναπηρία μέσω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων πρακτικών (το ADD@ME model) 
  • Ενίσχυση και προώθηση της αυτοπεποίθησης, της λήψης πρωτοβουλιών και της αυτό-εκτίμησης, των νέων με οπτική αναπηρία μέσω της ανάπτυξης ενός Μεικτού Προγράμματος Επιμόρφωσης και ενός συνόλου ψηφιακών προσαρμοσμένων εργαλείων.
  • Καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης μέσω του σχεδιασμού νέων, καινοτόμων και μη-τυπικών μεθόδων μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους νέους με οπτική αναπηρία σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
  • Ενθάρρυνση των νέων με οπτική αναπηρία να αναλάβουν δράσεις ως ενεργοί πολίτες και να δεσμευτούν στην κοινωνία μέσω της εφαρμογής εκδηλώσεων ενημέρωσης προκειμένου  να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για ζητήματα διαφορετικότητας και αναπηρίας. 
  • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ φορέων σχετικών με την οπτική αναπηρία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και Πνευματικά Παραδοτέα 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ADD@ME είναι πολυδιάστατα και έχουν αντίκτυπο σε τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται ότι τα Πνευματικά Προϊόντα του προγράμματος ADD@ME θα περιλαμβάνουν πληροφορίες από την τεκμηριωμένη πρακτική σε συνδυασμό με επικαιροποιημένα βιβλιογραφικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, τα Πνευματικά Προϊόντα (ΠΠ) είναι τα εξής:

  • ΠΠ1-ADD@ME Μεικτό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νέους με οπτική αναπηρία: αποτελείται από ένα εγχειρίδιο επιμόρφωσης με εξατομικευμένες μη-τυπικές μεθόδους μάθησης και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία με ψηφιοποιημένο υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία. Ο απώτερος στόχος αυτού του έργου είναι να ενδυναμώσει και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση αυτών των νέων για να γίνουν ενεργοί πολίτες
  • IO2-ADD@ME Εργαλείο για τους νέους με οπτική αναπηρία: ένα ψηφιακό εργαλείο που είναι αποθηκευμένο σε μια εφαρμογή Web που θα περιέχει μη τυπικές μεθόδους / δραστηριότητες μάθησης για νέους με οπτική αναπηρία. Ο σκοπός αυτού του προϊόντος είναι να πραγματοποιηθούν Εργαστήρια Ευαισθητοποίσης  σχετικά με την αναπηρία στην τοπική κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος ADD@ME.
  • IO3-ADD@ME Online Παιχνίδι «Trivial» για τους πρεσβευτές με οπτική αναπηρία: ένα εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι που θα στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων των τοπικών και κοινοτικών κοινοτήτων σχετικά με την αναπηρία. Στόχος του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να γενικευθεί η χρήση του από νέους με οπτική αναπηρία έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουν το γενικότερο κοινό. Το παιχνίδι θα είναι μια εφαρμογή Web με δυνατότητες προσβασιμότητας και χρηστικότητας.