Ambassadors of diversity

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului ADD@ME este de a dezvolta un model inovator, digital și adaptat al pentru a încuraja participarea activă și incluziunea socială a tinerilor cu deficiențe de vedere care îi implică ca ambasadori ai diversității și nediscriminării. De fapt, acronimul ADD@ME subliniază dorința lor de a fi incluși în societate.

Scopul final al ADD@ME este de a împuternici tinerii cu deficiențe de vedere să devină jucători cheie în procesele care privesc incluziunea lor socială la nivelul UE.

Scopuri și obiective

Principalele obiective ale proiectului pot fi încadrate după cum urmează:

  • Încurajarea incluziunii sociale și a participării active a tinerilor deficienți vizual prin dezvoltarea de noi practici inovatoare de lucru pentru tineri (modelul ADD@ME) care să fie utilizate de tinerii cu deficiențe de vedere înșiși
  • Împuternicirea și sporirea încrederii în sine, a spiritului de inițiativă și a stimei de sine a tinerilor cu deficiențe de vedere prin dezvoltarea unui program de instruire mixt personalizat și a unui set de instrumente digitale adaptate
  • Combaterea prejudecăților și a dezinformării prin proiectarea unor metode de învățare non-formale noi și inovatoare care să fie utilizate de tinerii deficienți vizual în evenimente de sensibilizare pentru comunitatea lor locală
  • Încurajarea tinerilor cu deficiențe de vedere să întreprindă acțiuni de cetățenie activă și angajament în societate, prin implementarea evenimentelor de sensibilizare pentru a face comunitatea lor conștientă de problemele legate de diversitate și dizabilități.
  • Consolidarea cooperării transnaționale între organizațiile societății civile care se ocupă cu deficiențele de vedere. 

Rezultate și produse așteptate

Rezultatele proiectului ADD@ME sunt multidimensionale și își extind impactul la nivel local, regional și european. Este de așteptat ca produsele ADD@ME să capteze elemente de practică bazată pe dovezi, împreună cu o revizuire critică actualizată a literaturii. În mod specific, rezultatele intelectuale (IO) vor fi următoarele:

  • IO1-ADD@ME Program de formare mixtă pentru tinerii cu deficiențe de vedere: compus dintr-un manual de instruire cu metode de învățare non-formale față în față și instrumente de formare adaptate și e-module special concepute pentru nevoile participanților cu deficiențe de vedere. Scopul final al acestui program este de a împuternici și stimula stima de sine și încrederea în sine a acestor tineri pentru a deveni cetățeni activi.
  • IO2-ADD@ME Set de instrumente mobile pentru tineri cu deficiențe de vedere: un instrument digital stocat sub o aplicație web care va conține metode/ activități de învățare non-formale pentru tineri cu deficiențe de vedere. Scopul acestui produs este de a implementa ateliere de sensibilizare ADD@ME cu privire la dizabilități, în favoarea comunității locale.
  • IO3-ADD@ME Joc Online pentru Ambasadorii deficienți vizual: un joc online educațional care va avea ca scop creșterea cunoștințelor comunităților locale și ale UE cu privire la dizabilități, care poate fi folosit ca instrument suplimentar de către tinerii cu deficiențe de vedere pentru a conduce ateliere de sensibilizare ADD@ME. Jocul va fi o aplicație web cu funcții accesibilizate și ușor de utilizat.